Naš tim

Miša Sušnik
Direktor

Organizatorka dela, končna kontrola in odlična v stikih z upravnimi delavci.

f: Direktor
e: misa@studio-omnia.si
t: 0590 70 193

Matjaž Sušnik
univ. dipl. ing. arh.

Idejni vodja biroja, glavni arhitekt in strah izvajalcev.

f: Arhitekt
e: matjaz@studio-omnia.si
t: 0590 70 190

Petra Bečan
univ. dipl. ing. arh.

Pridne ročice, lepe ideje in očarljiv nasmeh.

f: Arhitekt
e: petra.becan@studio-omnia.si
t: 0590 70 190

Vojko Pirjevec
univ. dipl. inž. grad.

Stabilen in ekonomičen mojster statike in izvedbe.

f: Statik
e: vojko@studio-omnia.si
t: 041 487 771

O biroju

Smo uveljavljeni strokovnjaki, ki znamo prisluhniti in realizirati vse vaše želje.

Že več kot 30 let.

Smo podjetje z bogato zgodovino. Začenši z neformalno ustanovitvijo biroja davnega leta 1982, sestavljenega iz treh mladih arhitektov smo začeli s skupnim ustvarjanjem, kar smo z leti nadgrajevali in dopolnjevali s prakso. S spremembami pogojev in okoliščin delovanja se je tudi naša skupina samostojnih kulturnih delavcev arhitektov spreminjala in ob ustanovitvi nove države smo se formalno preoblikovali in postali gospodarska družba.

Studio OMNIA je uveljavljen biro za arhitekturo s štirimi zaposlenimi in več stalnimi strokovnimi sodelavci v skladu s projektantskimi in organizacijskimi potrebami sprotnih del in naročil. Imamo nekaj stalnih naročnikov in večino priložnostnih, kar je v skladu z naravo našega dela povsem normalno. Naše področje delovanja je predvsem izdelava projektnih dokumentacij za gradnjo, adaptacije ali spremembe namembnosti stanovanjskih, poslovnih in proizvodnih objektov, prav tako pa tudi notranja oprema istih. Poleg tega pa poskrbimo tudi za izvedbo naštetih objektov v obliki inženiring storitve.

Našim strankam izdelamo vso potrebno projektno dokumentacijo, ter izvajamo vodenje celotnega postopka za pridobitev gradbenega ali uporabnega dovoljenja. Opravljamo tudi projektantski in direktivi nadzor nad gradnjo.

Uspešno sodelujemo z našimi zunanjimi sodelavci, strokovnjaki s področja elektroinštalacij, strojnih inštalacij , požarne varnosti in po potrebi tudi drugimi.Naše vodilo pri načrtovanju objektov so kvalitetno zgrajeni in funkcionalni objekti skladni z okolico, ter predvsem zadovoljstvo njihovih lastnikov in uporabnikov.