STANOVANJSKA GRADNJA
STANOVANJSKI OBJEKTI
STANOVANJSKA NASELJA
POSLOVNI OBJEKTI
OSTALA, ZUNANJA UREDITEV
VABLJENI K NAM V STUDIO.

Z več kot 30 letnimi izkušnjami na področju projektiranja, nadzora ter izvedbe. Mi poznamo vse vaše želje.

Naši projekti

Začetek

Po ogledu ali izbiri zemljišča ali nepremičnine...
Odpri ...

Odločitev

... na podlagi zbranih informacij pomagamo pri odločitvi...
Odpri ...

Usklajevanje

... po uskladitvah in ob upoštevanju naročnika...
Odpri ...

Priprava

... pripravimo potrebno za gradbeno dovoljenje...
Odpri ...

Izbira

... pomoč pri izbiri izvajalcev...
Odpri ...

Dokumentacija

... priprava kompletne dokumentacije...
Odpri ...

Oprema

... ločeno urejamo tudi...
Odpri ...

Strokovno in vestno poskrbimo za naše stranke. Peljemo vas skozi celotni ci-
kel vašega projekta.

vrh

CELOVITE REŠITVE & PROJEKTNE DOKUMENTACIJE +

Poleg celovitih rešitev in projektnih dokumentacij pa pripravljamo tudi posamezne sklope načrtov, študij, skic in elaboratov :
- vodilna mapa – mapa 0
- načrt arhitekture – mapa 1
- načrt temeljenja – mapa 2
- načrt gradbenih konstrukcij – mapa 3
- načrt elektro instalacij in opreme – mapa 4
- načrt strojnih instalacij in opreme – mapa 5
- načrt rušenja in ravnanja z gradbenimi odpadki
- načrt zunanje ureditve
- načrt notranje opreme in osvetlitve
- elaborat gradbenen fizike ( toplotna izolativnost )
- elaborat zvočne izolativnosti
- študija požarne varnosti
- vizualizacije v 3D tehniki s fotomontažo in umestitvijo objekta v realni prostor.

Na kratko o biroju

Studio OMNIA je uveljavljen biro za arhitekturo s štirimi zaposlenimi in več stalnimi strokovnimi sodelavci v skladu s projektantskimi in organizacijskimi potrebami sprotnih del in naročil. Naše področje delovanja je predvsem izdelava projektnih dokumentacij za gradnjo, adaptacije ali spremembe namembnosti stanovanjskih, poslovnih in proizvodnih objektov, prav tako pa tudi notranja oprema istih. Poleg tega pa poskrbimo tudi za izvedbo naštetih objektov v obliki inženiring storitve.

Našim strankam izdelamo vso potrebno projektno dokumentacijo, ter izvajamo vodenje celotnega postopka za pridobitev gradbenega ali uporabnega dovoljenja. Opravljamo tudi projektantski in direktivi nadzor nad gradnjo.

vrh